17A. Manavalanagar Signal
Manavalanagar Signal 6:55 am
Thiruvalluvar Rly.Station6:56
Onedikuppam Kalyamandappam6:57
Kupusamy Nagar6:58
Venkathur Road 7:00
Aranawayal7:05
College campus 7:40